Minerals Foundation is een stichting die door een zestallig team wordt gedragen. Om de stichting te laten groeien, maar ook om iedereen te betrekken die zich verbonden voelt met Minerals Foundation, zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers en mensen die zich op elke denkbare vorm willen inzetten voor de stichting.

Een paar voorbeelden van vrijwillige initiatieven zijn:

  • Het aanmaken van Field-maps, ofwel het aanmaken van nieuwe vindplaatsen in de vindplaatsendatabase.
  • Ondersteunen bij beurzen, voornamelijk promotionele ondersteuning.
  • Het promoten van Minerals Foundation op nieuwe locaties, beurzen, lezingen en bij andere stichtingen/partijen waar wij nog niet mee samenwerken.
  • Initiëren van nieuwe ideeën en brainstormen over nieuwe processen voor de stichting. 

Lijkt je het interessant om iets van bovengenoemde punten op te pakken of bedenk je nu ter plekke ideeën die de stichting kunnen helpen of wil je op een andere manier Minerals Foundation een warm hart toedragen? Dat kan eenvoudig door ons te benaderen en stuur ons dan een bericht via het contactformulier.