Banner Stichting GEO Oss

Introductie: Stichting Geo Oss

Geo Oss is in 1977 opgericht. De doelstelling is “het bevorderen van geologie – in de ruimste zin van het woord – als hobby in Oss en omgeving”;.
In de praktijk betekent dit dat er clubavonden, excursies en een jaarlijkse beurs en expositie plaatsvinden. Twee maal per jaar verschijnt het clubblad ‘Geogram’.

Geo-clubavonden worden maandelijks gehouden in De Berchplaets, Sportstraat 3, Berghem. Voor de clubavonden worden sprekers uitgenodigd die voordrachten houden over – in de regel afwisselend – gesteenten, mineralen, of fossielen. Een clubavond begint om 19.45 uur en de entree voor niet-donateurs bedraagt € 2. Aan het einde van de clubavond wordt er een prachtig mineraal verloot.

Een- of tweedaagse excursies vinden een aantal keren per jaar plaats. Bestemming is veelal een museum, een beurs, of een geologisch interessante site in binnen- of buitenland, waar we zelf zoeken naar fossielen of mineralen. De voorwaarden voor deelname, en veiligheids- en gedragsregels tijdens een excursie zijn beschreven in het Excursiereglement Stichting GEO Oss (ERGEO).

De jaarlijkse beurs en expositie ‘Geosfeer’ vindt plaats in november in De Berchplaets, in Berghem. Dit is een groot evenement, waarbij in de regel bijna duizend bezoekers de vele stands met fossielen en mineralen aandoen. Thema’s van recente exposities waren de ‘Rijkdom uit de rotsen’ (2013), ‘Mineralen en hun toepassing’ (2014) en ‘Uitgestorven of niet?’ (2015).

Geo is geabonneerd op vier tijdschriften: het Nederlandstalige Gea (de uitgave van de stichting Geologische Aktiviteiten) en Grondboor & Hamer (tijdschrift van de Nederlandse Geologische Vereniging), en de Duitstalige tijdschriften Fossilien en Lapis (voor mineralenliefhebbers). Ook beschikt Geo over een kleine geologische en paleontologische bibliotheek. Donateurs kunnen op Geo-avonden een boek of tijdschrift lenen bij Jan van de Coolwijk.

Het bestuur heeft de volgende samenstelling:
– Coen Prinsen Geerligs, voorzitter, penningmeester;
– Peter Stokman, secretaris, vice-voorzitter en beurscoördinator;
– Wilco van den Broek, jeugdcoördinator;
– Jan van de Coolwijk, excursies en uitleen van tijdschriften;
– Thea Arts.

Verder wordt het bestuur ondersteund door een viertal commissies te weten:
– Excursiecommissie bestaande uit Peter Stokman en Gerben Arts;
– Expositiecommisie betaande uit Jan van de Coolwijk en Jelco van Tooren;
– Jeugdcommissie bestaande uit Wilco van den Broek, Gerben Arts, Hans Cremers en Roel Janssen;
– Publiciteitscommissie bestaande uit Peter Stokman, Gerben Arts en Hans Cremers.

Voor meer informatie, kijk op http://www.geo-oss.nl/