Op deze pagina vind je het privacybeleid dat van toepassing is op alle persoonsgegevens die Minerals Foundations verwerkt en gebruikt van haar donateurs, bezoekers en andere geïnteresseerden die persoonsgegevens achterlaten in welke vorm van ook op één van onze drie diensten, te noemen de website, het forum en de vindplaatsendatabase met Field-maps, of gerelateerde diensten als Facebook, Instagram, MailChimp en YouTube.

Wanneer je een account hebt aangemaakt bij Minerals Foundation of om één of andere reden persoonsgegevens aan Minerals Foundation verstrekt, geeft je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij benadrukken je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Minerals Foundation
KvK: 59345705
De functionaris donateurbeheer is bereikbaar via: info@mineralsfoundation.eu

Welke gegevens verwerkt Minerals Foundation en met welk doel
In het kader van jouw account worden de volgende persoonsgegevens verwerkt, mits door jou ingevoerd tijdens registratie of profielwijziging:

 • Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres(sen)
 • Extern donateurnummer van samenwerkingsverbanden

Minerals Foundation verwerkt de bovenstaande genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je naam, adres en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over je account of donateurschap en de eventuele opzegging daarvan, het ontvangen van daarvoor ingeschreven nieuwsbrieven, het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Minerals Foundation, je profiel op het forum en website, en voor het verstrekken of afhandelen van door jou aangevraagde informatie.
 • Je naam, adres, e-mailadres en extern donateurnummer van de samenwerkingsverbanden wordt gebruikt om jouw donateurschap bij Minerals Foundation te vergelijken met het donateurschap van deze externe partijen, dit om verificatie van de juistheid van deze gegevens bij deze partijen te bepalen in het geval van een Gold account op Minerals Foundation.
 • Je naam en e-mailadres wordt tot uiterlijk 12 maanden na uitschrijving van je account gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Minerals Foundation, je te informeren over de ontwikkelingen van Minerals Foundation of heractivatie van je account indien je hier na uitschrijving om verzoekt.
 • Je naam en e-mailadres worden gesynchroniseerd aan de volgende gekoppelde interne en externe diensten
  • Portaal (mineralsfoundation.eu)
  • Forum (forum.mineralsfoundation.eu)
  • Vindplaatsendatabase (maps.mineralsfoundation.eu)
  • MailChimp (mailchimp.com)

E-mail berichtgeving
Minerals Foundation gebruikt je naam en e-mailadres om je de maandelijkse e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over jouw account bij Minerals Foundation. Bij registratie van een nieuw account wordt je expliciet gevraagd of je deze nieuwsbrief wilt ontvangen (opt-in). Voor bestaande accounts is deze deelname reeds van toepassing. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing (opt-out) van de nieuwsbrief.

Bewaartermijnen
Minerals Foundation verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je account en donateurschap tot maximaal 12 maanden na afloop uitschrijving. Aansluitend worden de persoonsgegevens verwijderd uit onze database. Eventuele berichten op het forum worden niet verwijderd, echter maken we enige referenties naar jouw persoonsgegevens in deze berichten onherkenbaar en onherleidbaar.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Mineralens Foundation passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Zo zijn deze gegevens gecodeerd opgeslagen in onze database en niet toegankelijk voor derden. Enkel onze administrators en moderators hebben de mogelijkheid om deze gegevens, ten behoeve van administratie, in te zien.

Minerals Foundation maakt gebruik van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven naar de donateurs. Hiervoor wordt naam en e-mailadres gebruikt. Je kan je ten alle tijden uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Minerals Foundation werkt momenteel aan een nieuw registratieproces, waarbij expliciet toestemming gevraagd wordt voor het gebruik van deze gegevens door MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven.

Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten
Via de administratie van Minerals Foundation kan je ten alle tijden vragen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Minerals Foundation  zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Als je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens , kan je altijd contact opnemen met de administratie via info@mineralsfoundation.eu.

Eventuele andere vragen, klachten of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie via info@mineralsfoundation.eu

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website en nieuwsbrief bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken om te controleren of je het er nog mee eens bent.

Laatst bijgewerkt op: 01-06-2018