Minerals Foundation (MF) is een stichting, welke op mineralogisch gebied informatie verstrekt en ter beschikking stelt aan alle belangstellenden.

MF wijst u op het volgende
Verantwoordelijkheden: door het bezoeken van een door MF vermelde vindplaatsen en gegevens, is iedereen altijd zelf verantwoordelijk en neemt zijn volledige verantwoordelijkheid voor het milieu, flora en fauna, wet- en regelgeving. De informatie die wordt aangeboden is alleen bedoeld om te laten zien wat er bij die vindplaatsen te vinden is. Je eigen verantwoordelijkheid wordt door onze geboden informatie dan ook niet vervangen.

Vindplaatsen
Iedereen regelt altijd zijn eigen toestemming bij de desbetreffende eigenaren en/of grondbezitters. Je moet in acht nemen dat onze doelstelling is om de vindplaatsen waar mineralen te vinden zijn, te verzamelen in een database en het daarbij behorende forum ongeacht of er wel of niet naar mineralen gezocht mag worden. Deze informatie kan alleen gezien worden als informatief en nimmer als een leidraad voor toestemming eniger aard. Neem alle benodigde veiligheidsvoorzieningen in acht, laat geen afval achter, breng geen schade aan bij eigendommen van anderen en respecteer alle normen en waarden van de desbetreffende eigenaren en/of grondbezitters.

Verstrekken van informatie aan MF
Alle informatie (teksten en/of afbeeldingen) die door derden en/of andere partijen worden aangeleverd worden eigendom van MF en vallen automatisch onder het copyright van MF.

Informatie aanwezig op de website, forum en database
De informatie op de website, forum en database, welke door MF ter beschikking wordt gesteld kan alleen worden gezien als informatief. MF heeft aan het opstellen van deze informatie de nodige zorg en aandacht besteed. Desondanks geeft MF geen enkele garantie betreffende de juistheid of volledigheid of het bijgewerkt zijn van deze informatie. MF kan op geen enkele wijze dan ook verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie. Alle informatie (teksten en/of afbeeldingen) op de website, forum en database zijn en blijven eigendom van MF en vallen onder het copyright van MF.

Hergebruik en verspreiding van informatie
Hergebruik van en/of delen van de website, forum en database is niet toegestaan. Informatie benoemd op de website, forum en database mag niet op papier, andere websites of anderszins worden verspreid, mits er schriftelijk toestemming is van MF. Dit geldt zowel voor commerciële als andere doeleinden. Printen of opslaan van de informatie voor persoonlijk gebruik is wel toegestaan.

Toegang tot forum en database
Om toegang te verkrijgen tot het forum en database, is het noodzakelijk te beschikken over een aanmelding bestaande uit een naam (username) en een bijbehorend wachtwoord (password). De username en password zijn persoonlijk en alleen voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan het recht tot toegang (de username en het password) ter beschikking te stellen aan derden. Geef je toegangscode nooit uit handen! Misbruik leidt direct tot uitsluiting van toegang tot het forum en database.

Websites en beursagenda
Minerals Foundation kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden op onze websites en/of beursagenda. Minerals Foundation kan daarom op geen enkele mogelijkheid aansprakelijk worden gesteld voor het onjuiste informatie, typ- en schrijffouten en het vervallen van een mineralenbeurs en/of evenement genoemd op onze websites en/of beursagenda. Ook kan Minerals Foundation niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geleden (financiële) schade die daar uit voortvloeit. De gegeven informatie kan (onverwachts) veranderen, waardoor verwachtingen niet uitkomen en teleurstelling kan ontstaan. Controleer daarom altijd of de gegeven informatie juist is.

Vermoed je misbruik van je persoonlijke aanmelding? Meld dit dan zo spoedig mogelijk aan MF, zodat wij je kunnen helpen!

Team MF